La Plataforma Antiautopista defensa el carril BUS-VAO pel seu “caràcter didàctic”

“Mallorca està saturada i cal desincentivar l’ús del cotxe privat”, diuen els ecologistes

La Unió Europea s’ha compromès a reduir en un 90% les emissions del transport per mitigar la catàstrofe climàtica, recorda la Plataforma.

La Plataforma Antiautopista manifesta la seva oposició a l’intent del nou equip del PP-VOX de suprimir el carril bus-VAO de l’autopista de l’aeroport, atès que aquest carril té un efecte didàctic molt important. Així, permet que el transport públic tingui preferència, i fa que els usuaris de transport privat puguin veure amb els seus propis ulls, en ser avançats per autobusos, taxis o cotxes compartits, que l’alternativa del transport públic o compartit és operativa, útil, preferible i més interessant.

Aquesta mesura, per tant, ha d’anar unida a la millora continuada i sostinguda del transport públic per a fer-lo més competitiu. S’ha comprovat que si les persones que usen el transport públic poden confiar-hi per a arribar a temps als seus compromisos laborals, acadèmics o per a rebre serveis, el seu ús s’incrementa.


“El vial és legal i està previst fins i tot en el planejament impulsat per governs del PP”

La Plataforma s’adhereix sense reserves a les consideracions fetes per la Direcció General de Trànsit pel que fa a l’absoluta legalitat d’aquest vial, tant des del punt de vista material, com del procediment seguit pel seu establiment. Entén que el Consell de Mallorca disposa d’un excel·lent planter de juristes en la seva plantilla -els qui són els que han de pronunciar-se sobre l’adequació a dret de la infraestructura, no els enginyers, que no són experts en lleis-. És per això que sol·licitam l’elaboració d’un informe jurídic sobre aquest tema, que haurà de fer-se públic.

Cal esmentar, a més, que en el PDSC (Pla director sectorial de carreteres de Mallorca), actualment vigent i aprovat el 2009 pel Consell de Mallorca , s’inclou la possibilitat de fer carrils BUS-VAO (vehicles d’alta ocupació), concretament en el punt sobre Programes d’Actuacions Especials, referint-se al foment del transport públic. Cap dels governs que han passat pel Consell de Mallorca, siguin del PP o de pactes de progrés, no ho han modificat.

A més, en el 2004 el Parlament de les Illes Balears, a instàncies del govern del PP (presidit per Jaume Matas) va aprovar el PDSTIB ( Pla director sectorial de transport de les Illes Balears), en el qual ja es preveia que “a les vies ràpides es poden crear carrils BUS-VAO, atès que sovint el nombre d’autobusos que hi circulen no justifiquen per si mateixos l’existència d’un carril bus exclusiu”.

La Plataforma demana que es facin públics els suposats informes i exigeix dades contrastades

Sobre un suposat augment en els embussos derivat d’aquest carril, i una suposada major accidentalitat, la Plataforma exigim que les dades contrastades es facin públiques, incloent-hi les referides a la millora del servei públic i l’increment de la puntualitat i la velocitat comercial del transport públic que ha derivat de la creació d’aquest vial, atès que era aquesta la finalitat que es pretenia amb la seva creació. A més, la Plataforma exhorta el Consell a tenir en compte les veus del sector professional afectat, que s’han manifestat a favor de mantenir el carril, així com a fer una enquesta sòlida entre els usuaris del transport públic.

Sobre l’eventual ampliació de la calçada en el tram en qüestió, la plataforma considera que no han de dilapidar-se més recursos públics per afavorir la congestió del trànsit, perquè està científicament demostrat (vegeu “paradoxa de Braess” [1] o el concepte de “demanda induïda” [2]), que una nova via ràpida o un augment de la capacitat del viari redunda, després d’un cert temps, en nous embussos, en l’atracció de més usuaris i un increment de la magnitud del col·lapse.

“El col·lapse de Sóller i Palma posa de manifest que la congestió de Mallorca no es resol amb més asfalt”

El tancament del túnel de Sóller, saturat per un trànsit impossible d’assumir, i el col·lapse circulatori de la ciutat de la Serra, i de Palma mateix, posen de manifest que el problema de la congestió a Mallorca ja no es pot abordar amb increments de la capacitat de les calçades sinó amb mesures coratjoses que desincentivin l’ús del cotxe privat i afavoreixin el transport públic col·lectiu. Per afegitó, en el context d’emergència climàtica absoluta que vivim cal impulsar polítiques que, en comptes de generar nova demanda de circulació amb inversions milionàries en l’increment de la capacitat de la xarxa viària, facin tot el contrari: retirin cotxes de la circulació a un ritme accelerat i en nombres absoluts.

La Plataforma Antiautopista recorda que, d’acord amb dades oficials de la Unió Europea [3], el transport és responsable d’una quarta part de les emissions de CO2 a la UE, de les quals el 72% provenia del transport per carretera. El compromís de la UE és reduir a un 90% les emissions del transport cap a 2050 “ i això ha de passar, forçosament, per la reducció accelerada del nombre de vehicles individuals circulants” insisteixen els portaveus de la Plataforma. Pel que fa a les Illes Balears, el transport (terrestre, aeri i marítim) és el sector que més emissions genera a les nostres illes segons el darrer informe del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic (LINCC). En les seves conclusions, el LINCC proposa, explícitament, que “és imprescindible una transformació de la mobilitat terrestre per tendir a les emissions zero” [4] (LINCC, 2022).

“La limitació de velocitat salva vides”

Quant a la supressió de la limitació a 80 km/h. de la velocitat a la via de cintura, la Plataforma manifesta que seria desitjable que els polítics actuessin de manera coherent, regits per la lògica i no per apreciacions merament ideològiques. En el cas d’aquesta circumval·lació s’ha demostrat que l’accidentalitat s’ha reduït d’una manera molt significativa, quant al nombre d’accidents i, molt especialment, per la seva gravetat. Per aquesta raó, pretendre que un suposat increment de l’accidentalitat en el carril BUS-VAO justifica la seva supressió, i, en canvi, en el cas de la via de cintura, una manifesta reducció de la seva accidentalitat no és suficient per a mantenir la limitació, per als ecologistes “posa a les clares que l’actuació de la nova Administració respon a criteris ideològics i obstinats prejudicis a favor d’una insostenible defensa de la mobilitat privada individual que no resisteixen la menor anàlisi científica”.

Per això, la Plataforma exigeix que les dues actuacions, limitació de la velocitat i carril BUS-VAO), es mantenguin i consolidin. S’insta, doncs, el Partit Popular a actuar de manera racional i no deixar-se arrossegar per les fal·làcies del seu soci de govern, una força política que fa gala d’un inadmissible negacionisme en qüestions com el canvi climàtic. “Aquestes posicions resultarien gairebé tan divertides com el terraplanisme si poguéssim fer abstracció de les terribles i homicides conseqüències que aquest gravíssim problema suposa per al conjunt de la humanitat, i que ja patim directament, fins i tot en l’àmbit local, estiu rere estiu” rematen els portaveus de la Plataforma.


Palma, 7 d’agost de 2023

  1. Paradoja de Braess – Wikipedia, la enciclopedia libre
  2. Demanda inducida – Wikipedia, la enciclopedia libre
  3. Emisiones de CO2 de los coches: hechos y cifras (infografía) – Parlamento Europeo
  4. Conclusions de l’Informe 2021-2022 de Canvi Climàtic a les Illes Balears – IME-OBSAM
Comparteix: