Els acords de governabilitat

Abans d’entrar a disseccionar els acords de governabilitat, cal donar una ullada als programes electorals dels partits que governen el Consell de Mallorca per conèixer quines intencions portaven respecte aquest projecte abans d’entrar a governar.

Un projecte no programat

Per la seva part, el programa electoral del PSIB-PSOE, que a l’anterior legislatura presentà al·legacions tot i mostrar-se a favor del desdoblar la carretera, no feia cap menció específica al projecte Llucmajor–Campos. Això sí, hi criticava que «el model desenvolupista generat pel PP ha provocat hipermobilitat». També assenyalaven les autopistes i autovies com a les responsables del desenvolupament del que anomenen «ciutat difusa»: «un increment de la dispersió d’usos urbans a tot arreu en forma de noves urbanitzacions més extensives i de la construcció d’unifamiliars en sòl rústic»; i prometien gestionar-la «per impedir que s’escampi més». A més, també garantien «aplicar un nou model de mobilitat, basat en la necessitat de reduir l’impacte del transport privat i afavorir el transport públic eficaç i eficient».

Per la seva banda, el programa electoral de MÉS per Mallorca deia al seu punt 74 «suprimir les autopistes camuflades de desdoblament», fent clara referència a aquest projecte. A més, al punt 72, prometien analitzar la capacitat i l’ús de les xarxes viàries de transport privat, existents o en construcció, «per valorar la possibilitat de modificar-ne l’ús, les dimensions i les característiques, a fi d’evitar un consum excessiu del territori a causa d’una planificació desproporcionada respecte de les necessitats reals de les illes».

En quant a Podem, deia al seu programa electoral que «regularitzarem la integració paisatgística de les infraestructures», qualificava les autopistes de «no llocs» i deia que «a una illa tan petita no hi tenen sentit». Una facció del partit, fins i tot va impulsar un manifest contrari on deia que era un projecte «depredador del territori» i que no entendria que el partit hi donés suport.

En resum: cap dels partits polítics que governen el Consell portava al seu programa electoral l’execució d’aquest nou tram d’autopista, ans el contrari: el PSOE es desmarcava d’aquestes mega-infraestructures promogudes pel PP, MÉS volia carregar-se l’«autopista camuflada de desdoblament» i Podem deia que aquest tipus de vies no tenen sentit en un territori limitat com el nostre.

Amb aquests posicionaments inicials, què varen pactar per governar en coalició al Consell de Mallorca? Un esplet d’incoherències.

Les contradiccions dels acords

Per una banda, al document de governabilitat acordaren «revisar el PDS [Pla Director Sectorial] de Carreteres i elaborar un Pla de Mobilitat. Desenvolupar aquests dos instruments de forma coordinada per evitar generar més trànsit». Ja tenim un primer incompliment: sense haver aprovat el Pla de Mobilitat, volen executar una nova mega-infraestructura inclosa en el no-revisat PDS de Carreteres del 2009 (de fet, el Pla de Mobilitat serà el pla base i vinculant dels PDS de Carreteres i el de Transport, que s’hauran de supeditar al primer una vegada sigui aprovat definitivament). Pel que ni han coordinat les dues normatives ni han evitat generar més trànsit, que es el que provocaria una nova autopista.

A més, cal assenyalar que l’actual avantprojecte del PDS de Mobilitat és manifestament contrari a noves grans obres com l’autopista Llucmajor-Campos ja que són insostenibles, a part d’assenyalar que les vies ràpides generen més trànsit i més accidentalitat. Per tant, l’actual projecte hauria de quedar descartat quan es supediti el PDS de Carreteres al de Mobilitat. A més a més, el PDS de Mobilitat parla de rehabilitar en un futur la línia ferroviària Palma-Campos, una infraestructura que descarregaria la carretera de trànsit, pel que no faria falta desdoblar-la.

Per altra banda, també acordaren «revisar el Conveni de Carreteres, descartant noves macro-infraestructures […]», pel que tenim una segona promesa incomplerta ja que ni s’ha revisat el Conveni de Carreteres ni s’ha descartat la construcció de l’autopista Llucmajor-Campos. A més, cal recordar que des de 2011 no hem vist ni un euro provinent del vigent Conveni de Carreteres pactat amb Madrid: totes les obres a carreteres fetes fins ara les hem pagades íntegrament nosaltres.

I, per últim, s’acordà «redimensionar el projecte de desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, minimitzant l’impacte i el consum de territori», un tercer acord que, a part d’entrar en contradicció amb els dos anteriors, s’ha incomplert com es veurà al següent apartat.

Comparteix: