LA PLATAFORMA ANTIAUTOPISTA DEMANA COHERÈNCIA AL CONSELL DE MALLORCA. ARBRES SÍ, PERÒ AMB UNA NOVA POLÍTICA D’INFRAESTRUCTURES

Nota de premsa, 3 de desembre de 2021

La Plataforma Antiautopista considera positiva la iniciativa de reforestar els marges de les carreteres anunciada pel conseller Ivan Sevillano. D’alguna manera, la mesura servirà per a absorbir CO₂, si bé, en quantitat infinitesimal. 

Caldria, però, una reorientació contundent del departament de Carreteres del Consell per no haver de concloure que som davant una campanya de màrqueting verd, per tapar la continuïtat d’una política de mobilitat basada exclusivament a ampliar les  infraestructures viàries i mantenir el cotxe privat com a únic centre de la mobilitat a Mallorca. 

La Plataforma desitjaria creure que això suposa un canvi de direcció en les polítiques que el Consell de Mallorca i el Govern  tenen previst dur a terme en matèria de carreteres en endavant. De moment, però, es mantenen els grans eixos de les dues darreres legislatures: la insistència a allargar un conveni de carreteres que només serveix per construir més trams d’autopista (l’amenaça pendent del segon cinturó) i uns pressuposts de carreteres expansius que fan recórrer damunt les butxaques dels ciutadans el sosteniment de la mobilitat motoritzada, el creixement, la urbanització dispersa i la venda del territori als interessos immobiliaris. A títol d’exemple,  resulta patètic que l’única motivació per no concloure el segon cinturó de Palma sigui econòmica, i no un canvi en l’enfocament de les polítiques de mobilitat. 

No obstant felicitar-se per l’anunci de la sembra d’arbres,  la Plataforma vol fer notar que aquesta mesura resulta ínfima per a pal·liar el desastre que suposa la construcció en els últims temps d’infraestructures mastodòntiques com l’autopista Llucmajor-Campos, rondes, ampliacions d’autopistes ja existents, nous enllaços…que fomenten un trànsit motoritzat que emet quantitats de CO2 infinitament superiors a les que aquestes mesures anunciades poden fer front.

És per això que la Plataforma Antiautopista insta el Consell de Mallorca que, en endavant, en comptes de promoure grans obres viàries (amb una utilitat cada vegada més qüestionable, tenint en compte les mancances energètiques i de combustibles fòssils que s’aveïnen) hauria de promoure la mobilitat sostenible a les ciutats i pobles de Mallorca i en les connexions entre aquests nuclis de població, afavorint la mobilitat segura de vianants i ciclistes.

Per poder parlar d’un canvi de model, reitera la Plataforma, caldria fomentar el transport públic, a intermodalitat i la connexió tren+bus+bici i acompanyar les polítiques de transport de mesures de protecció  del territori. “Està molt bé sembrar arbres, però també cal no destruir els arbres encara existents” rebla la Plataforma.

Plataforma Antiautopista

Comparteix: