Només les obres de l’autopista emeten més CO2 del que generen cinc mil persones en un any

Palma, 22 de febrer de 2020

Una reforestació de l’àrea absorbiria l’equivalent anual de les emissions d’altres cinc mil persones. Els ecologistes equiparen l’impacte global de l’autopista al d’una població de 13.000 habitants

La Plataforma Antiautopista ha fet públic un informe preliminar que estima en més de 26.000 tones de CO2 les emissions degudes directament a les obres de construcció de l’autopista Llucmajor-Campos. Aquesta quantitat equival a les emissions mitjanes de més de cinc mil persones al llarg de tot un any.

La Plataforma estima en 529 tones de CO2 la capacitat d’absorció perduda degut a la tala de més de dos mil peus d’ametller i garrover que han estat eliminats per la construcció de la nova autovia. Aquest arbrat absorbia, cada any, les emissions mitjanes de 106 persones.

Els ecologistes sumen, encara, a aquesta pèrdua, la capacitat potencial d’absorció malbaratada pel sòl destinat a la nova infraestructura. La Plataforma contra l’autopista considera que que les 52 hectàrees destinades a l’autopista haurien de ser dedicades, per coherència amb l’emergència climàtica declarada pel Govern balear i el Consell de Mallorca, a la reforestació. Si, en comptes de dedicar-se a l’autopista, les 52 hectàrees que ocuparà aquesta infraestructura viària es reforestassin amb pins, hi podrien créixer un total de 12.000 individus amb una capacitat d’absorció de 27.000 tones de CO2 anuals.

Si se suma l’impacte de les obres al de la capacitat potencial d’absorció perduda, els poc més de 8 km de l’autopista de Llucmajor a Campos deixen un rastre de carboni de més de 53.000 tones, equivalent a les emissions anuals de 10.600 persones. Per fer aquest càlcul els ecologistes han pres com a referència les emissions de CO2 anuals d’Espanya que són de 5 tones per càpita, d’acord amb el Banc Mundial (2014)1.

Un càlcul moderat que no inclou totes les emissions

La Plataforma qualifica la seva valoració de les emissions de “moderada” ja que només ha tengut en compte una part de les emissions generades per les obres. Concretament, els ecologistes detallen que han calculat les emissions derivades de “la fabricació de l’asfalt necessari per la construcció de l’autopista, l’obtenció de la grava d’anivellament i els treballs d’excavació que suposaran, en total, una emissió a l’atmosfera de 26.467 tones de CO2”. Els ecologistes precisen que “les emissions de la construcció són majors ja que no s’han pogut tenir en compte les emissions derivades de l’acer del guardarrail i el formigó que separa els dos sentits de la via”. Tampoc no s’han tengut en compte per a aquest càlcul les emissions produïdes per la incineradora de Son Reus, que generen els residus de les escòries utilitzades com a subbase de construcció de l’obra.

Els automòbils ja emeten 12.000 tones de CO2 cada any en els 8 km de la carretera actual augmentaran amb l’increment de trànsit induït per l’autopista

Els antiautopista recorden que les emissions directament imputables a l’obra són només una part menor de les que generarà la nova autopista. La part del lleó, subratllen, se l’emportarà el creixement de les emissions dels automòbils que hi circulin, provocat per l’increment del nombre de vehicles degut a la demanda induïda que generen les vies ràpides i de gran capacitat. Els ecologistes recorden que el transport ja és avui la principal font d’emissions de gasos d’efecte hivernacles a les Illes Balears, i que el transport per carretera n’és el principal contribuent. Amb 2,7 milions de tones equivalents de CO2 els automòbils superen de molt les emissions atribuïbles al transport aeri (1,9 milions de tones) i al marítim.

La plataforma estima en prop de 12.000 tones el CO2 emès en un any pels vehicles al llarg dels 8 km de l’actual carretera Palma-Llucmajor2. Atès que les emissions del transport per carretera a les Balears s’han duplicat en els darrers 25 anys i que la nova autopista multiplicarà per 2 la capacitat de càrrega de la carretera i n’incrementarà la velocitat del trànsit, els antiautopista estimen que, en pocs anys, podrien incrementar-se en unes altres 12.000 tones de CO2 les emissions de gasos només en aquest tram de via. La suma dels tres impactes (la massa forestal potencial perduda si no s’aprofita l’ocasió per reforestar les 52 hectàrees de sòl agrícola malbaratat, les emissions provocades directament per les obres i les derivades de l’increment del trànsit) permeten estimar en 65.000 tones l’impacte (en un any) de l’autopista: això és, l’equivalent a les emissions d’una localitat de 13.000 habitants.

Demanen a partits, autoritats, societat civil i científics un darrer esforç per aturar les obres: “en això, no depenem de Madrid”

La Plataforma antiautopista es congratula de la reacció de partits polítics, autoritats i membres de la comunitat científica contraris a les obres d’ampliació de l’aeroport i sol·liciten a tots els actors científics, socials i polítics que es manifestin amb la mateixa contundència contra les obres de l’autopista atès que, com assenyalen, “aquesta decisió sí que és en mans de les autoritats mallorquines”; que “en això no depenem ni del govern espanyol ni d’Aena”; que els automòbils són el primer factor de contaminació i de generació de gasos d’efecte hivernacle a Mallorca, molt per davant dels avions; i que aquesta autopista obrirà, a més, les portes a l’especulació immobiliària, la urbanització i la massificació de tot el migjorn i el llevant de l’illa.

“No entenem com es segueixen ampliant infraestructures (autopista i aeroport) si la capacitat de càrrega d’aquestes illes ja s’ha superat fa molt” assenyalen els autors de l’estudi, I afegeixen que “com més se superi la capacitat de càrrega més empitjorarà l’estat del medi natural (platges brutes, praderies de posidònia perdudes etc) i estarem més prop del col·lapse”. Per tant, conclouen, “estam en el camí totalment oposat al turisme sostenible que predica el govern”.

Resum de xifresConcepte
Emissions (o capacitat d’embornal perduda) Equivalent a les emissions de (5 tones de CO2 per càpita)1
Capacitat d’absorció perduda 2000 ametllers i garrovers 529 tones de CO2 (anual) 106 habitants
Emissions derivades de les obres (part) asfalt, moviments de terres, etc 26.467 tones de CO2 5.293 habitants
Potencial d’absorció perdut (52 ha) 12.133 pins 27.005 tones de CO2 (anual) 5.401 habitants
Increment potencial de les emissions dels automòbils 24.000 vehicles x 8 km x 170 g CO2/km x 365 dies 11.913 tones de CO2 (anual) 2.383 habitants
TOTAL 65.914 tones de CO2 13.183 habitants

Elaboració: Tot Inclòs

1Dades d’emissions per càpita del Banc Mundial per a Espanya (2014) https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC

2Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Versión 2011 p. 21

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST234ZI97531&id=97531

L’informe es pot consultar aquí.

Comparteix: