Aquesta i altres imatges tan decebedores són les que deixa la construcció d’aquesta macroinfraestructura, la qual consideram del tot innecessària

A la imatge l’abans i del després d’una bella alzina

Comparteix: